ဤ websiteေပၚမွသီခ်င္းမ်ားသည္ onlineေပၚတြင္နားေထာင္ရန္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္းမ်ားကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္လွ်င္ သီခ်င္း CDမ်ားကိုဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ မူပိုင္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္အႏုပညာရွင္မ်ားကို အားေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
info@myanmarteashop.com

Nine

Genres

Nine

 • အိမ္
  0 

  အိမ္

  www.myanmarteashop.com
  ေရး – ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
  G 
  C 
  Em 
  C 
   
  V1:  
  G 
  အခုတေလာ 
   
   
  C 
  ငါမက္တဲ့ 
   
   
  Em 
  အိမ္မက္ေတြ
   
  C 
  ရမ္းထူးဆန္းတ
  G 
  ယ္..
  C 
  Em 
  C 
  G 
  ျမက္ခင္းနဲ႔ 
   
   
  C 
  ျခံဝင္းနဲ႔ 
   
   
  Em 
  အိမ္ေလးကို
  C 
  တို႔ႏွစ္ေယာက္ပိုင္သ
  G 
  တဲ့..
  C 
  Em 
  C 
  Csus 
  ပိုက္ဆံေလးေတြစုခ်င္တ
  C 
  ယ္.. 
   
   
  Cm 
  လကုန္တိုင္းဆုေတာင္းဆဲ
  G 
  ကြယ္..
  Csus 
  တို႔ႏွစ္ေယာက္အ
  C 
  တြက္အိမ္လိုခ်င္
  G 
  တယ္..
  C 
  Em 
  C 
   
  G 
  C 
  Em 
  C 
  V2: မနက္ျဖန္ ဒီအခန္းက ေနခဲ့တာ စာခ်ဳပ္ျပည့္ေတာ့မယ္..
  လက္ထဲမွာ ဘယ္မလဲေငြ ထပ္ငွါးဖို႔စဥ္းစားတာနဲ႔…
  စိတ္ညစ္လည္းဘာထူးမွာလဲ…အသက္ေတြကသာ ၾကီးခဲ့တယ္…
  တို႔ႏွစ္ေယာက္အတြက္အိမ္ဘယ္မွာလဲ…

   
  Cho:  
  Em 
  အေကာင္း
  D 
  ဆံုး 
   
   
  C 
  နားခိုဖို႔အတြ
  G 
  က္..
   
  ေန
  Csus 
  ရာေလးလိုခ်င္မိတ
  D 
  ယ္..
  C 
  တစ္ေန႔ေတာ့
  G 
   
  Csus 
  တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးအ
  Em 
  တြက္..
  C 
  လံုျခံဳတဲ့
  D 
  အိမ္လိုခ်င္တ
  G 
  ယ္..
  F 
   
  Em 
   
  Eb 
   
  G 
   
  F 
   
  Em 
   
  Eb 
   
  G 
  C 
  Em 
  C 
   
  G 
  C 
  Em 
  C 
  V3: တစ္ေန႔ေတာ့ တစ္ေန႔ေပါ့.. ဘယ္ေတာ့လဲ မေမးလိုက္နဲ႔ကြယ္..
  ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္လာေတာ့ဘူးလို႔ အားမေလွ်ာ့ပါနဲ႔..
  လိုက္ေလေဝးေလ ေျပးေနဆဲ.. တို႔အိပ္မက္ေတြဝိုးတဝါးရယ္..
  တို႔ႏွစ္ေယာက္အတြက္အိမ္လိုခ်င္တယ္..
  Cho2: အေကာင္းဆံုး.. နားခိုဖို႔အတြက္..
  ဒီအခ်ိန္ထိေမွ်ာ္လင့္ဆဲပဲ..
  တစ္ေန႔ေတာ့.. အသိုက္အျမံဳေလးနဲ႔..
  တည္ျငိမ္စြာ ေနခ်င္ပါတယ္..

အငဲ – ကိုး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nine